فندق بو داده0013


129,500 تومان

وزن خالص 1000 گرم