پسته شور اکبری ممتاز 500 گرم


110,000 تومان

وزن خالص بسته بندی 1000 گرم