تخمه کدو گوشتی بو داده


37,500 تومان

درجه یک وزن خالص 1000گرم