پسته کله قوچی درجه یک 500 گرم


77,500 تومان

وزن خالص بسته بندی 500 گرم